Allah'a Sığınma Duası

Allah sığınılacakların en hayırlısıdır. Dualarda yalnız Allah'a sığınır, yalnız Allah'tan yardım dilerim denir. Allah'a görünen veya görünmeyen herşeyin şerrinden sığınmak gerekir. Şeytanın şerrinden, ondan gelecek her türlü kötülük ve vesveseden, Allah'a sığınılır. Akla gelebilecek her türlü insana zarar verebilecek şeylerden tek sığınılacak yer Allah'tır.  Allah'a sığınmak, ondan yardım dilemek, ona tevekkül etmek, yalnız ondan istemek, ihlasla, inanarak, yapılacak Dua geri çevrilmez.

Peygamberimiz (s.a.s.), dünya fitnesi, yaşlılık, tembellik,Acizlik, günah, Borç yükü, kabir azabı, cehennem azabı,
fakirlik ve Zenginlik fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık, Cimrilik, düşman istilası; dilinin, gözünün, kulağının, kalbinin
ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü ve keder, zulüm, kötü amel ve kötü ahlâk, şirk, küfür, nifak,
hainlik ve benzeri pek çok konuda Allah’a sığınmış, mü’minlerin de sığınmasını istemiştir.

Allah'a Sığınma Duası:

Okunuşu:

Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari,ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min serri fitneti’l-gina ve min serri fitneti’l- fakri, ve euzü bike min serri fitneti’l-mesihi’d-deccal.Allahümmagsil hatayaye bimai s-selci ve’l beredi, ve nakki kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l- ebyada mine’d-denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l- mesriki ve’l-magribi.Allahümme feinni euzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l- me’semi vel-mağrami.
Anlamı:

Allah’im! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabindan sana siginirim. Kabir fitnesinden ve Kabir azabindan sana siginirim. Zenginlik fitnesinin serrinden ve fakirlik fitnesinin serrinden sana siginirim. Deccal Mesih fitnesinden sana siginirim. Allah’im! Hatalarimi kar ve dolu suyu ile yika. Kalbimi hatalardan arit, tipki beyaz çamasiri kirden arittigin gibi. Dogu ile batiyi birbirinden ne kadar uzaklastirmissan, benide günahlardan o kadar uzaklastir. Allah’im! Tembellikten, ihtiyarliktan, günahtan ve borçtan sana siginirim. (Müslim,3/2078)

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Allah'a Sığınma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları